วิชา สอนเสริมสวย ระดับ 2


เนี้อหาหลักสูตร


- ถักเปียหัวใจ เปียเกลียว เม็ดข้าวโพด

- เกลัาผม กล้วยหอม มิดี้ มวยต่ำ เกล้าผมเจ้าสาว เกล้าผมรับปริญญา

- ซอยผม ทรงมอส ทรงฟาราห์ ทรงสไลด์ ทรงบ๊อบทุย ทรงมาตรฐานสูง ทรงทวิกกี้

- ทำสี โลไล้ท์ ไฮไลท์ ยืดถาวร(Rebonding)

- Workshop ในห้องปฏิบัติจริง ในและนอกสถานที่

- การต่อผม การต่อขนตา

- การ WAX ขน