วิชา สอนเสริมสวย ระดับ 1


เนี้อหาหลักสูตร


- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช่างเสริมสวย

- จรรยาบรรณและมารยาท

- วิธีการดัดผม

- วิธีการม้วนโรล์

- วิธีม้วนก้นหอย

- วิธีการถักเปีย ก้างปลา เปียสี่ เปียห้า เปียโซ่ เปียสอดริบบิ้น

- ทำเล็บ นวดหน้า

- สระ ไดร์

- ทำสีผม ทำไฮไลท์ ยืดผมถาวร