วิชา ประติมากรรมจากดินหอม


เนี้อหาหลักสูตร


- เทคนิคการปั้นภาพนูนต่ำ นูนสูง เช่น ภาพทิวทัศน์ ภาพสัตว์ ภาพไทย

- การปั้นภาพลอยตัว เช่น นกยูง มังกร ไก่

- การวาดภาพ ขาวดำ เช่น ภาพลายเส้นทิวทัศน์ ลายเส้นการ์ตูน

- การวาดภาพสี เช่น ภาพทิว ภาพไทย